Metalkov - podnikové vzdělávání

Metalkov - podnikové vzdělávání

Poskytovatel dotace: MPSV ČR

Financování: ESF – Operační program ZAMĚSTNANOST

Doba trvání: březen 2021 až únor 2023

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013101

Stručný popis:
Projekt umožní realizovat firemní vzdělávání pro zaměstnance METALKOV, spol. s r. o.

Za účelem identifikace konkrétních vzdělávacích kurzů vhodných pro zaměstnance byla ve společnosti realizována analýza vzdělávacích potřeb. Projekt cílí především na rozvoj pracovních znalostí, dovedností a kompetencí potřebných pro kvalitní výkon práce v naší firmě.

Klíčové aktivity:

Obecné IT
Měkké a manažerské dovednosti
Technické a jiné odborné vzdělávání