Tryskání

  • Předúprava povrchu ostrohranným ocelovým abrazivem za účelem čištění povrchu oceli od rzi, okují a dalších nečistot a vytvoření kotvícího profilu pro následnou metalizaci nebo lakování.
  • Předúprava povrchu tryskáním nerezové oceli ostrohranným keramickým abrazivem - korundem za účelem sjednocení povrchu po svařování a zabránění kontaminace povrchu stopami železa.
  • Předúprava povrchu velmi jemným tryskáním (sweeping) jemnější frakcí keramického abraziva a nižšího tlaku vzduchu za účelem čištění a zdrsnění povrchu před nanášením nátěrových hmot na žárově zinkované oceli.

Při tryskání pro následnou povrchovou úpravu je důležité vždy stanovit čistotu a drsnost povrchu.

příklad tryskání na stupeň čistoty Sa 2,5
Pásové nátěry na otryskaném povrchu